Độn cằm I-line

I Line là chỉ đường thẳng nối từ đỉnh mũi – môi trên – cằm tạo thành 1 đường thẳng hình chữ I. Tuy nhiên một số người có cằm lẹm thì ba điểm trên không tạo thành một đường thẳng I-Line được. Đường thẳng I Line nối dài từ Đọc tiếp…