Khách hàng chọn mua sản phẩm bởi mức giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Do vậy, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến chất lượng mà cần điều chỉnh mức giá hợp lý cho sản phẩm khi ra mắt trên thị trường. Doanh nghiệp cần thực hiện kế toán giá và tính giá thành sản phẩm chính xác.

Công cụ phần mềm kế toán làm nhiều công ty có tính năng hỗ trợ tính giá, với nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cần tuân thủ quy trình tính giá sản phẩm đúng quy định. Dưới đây là chia sẻ các bước thực hiện kế toán giá hiệu quả mà doanh nghiệp cần tuân thủ thực hiện.

Các bước cần tuân thủ để tính giá thành sản phẩm chính xác hiệu quả

Tính giá là công việc quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện chính xác. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá thành, định giá sản phẩm theo từng công đoạn. Người thực hiện cần tuân thủ các bước sau đây để tính giá thành chính xác:

  • Bước 1: Tập hợp tất cả các chi phí sản xuất ra sản phẩm. Trong đó có: chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung.
  • Bước 2: phân bổ các chi phí dùng chung cho sản phẩm thành các chi phí riêng, dựa trên 1 tiêu chí hợp lý, tùy theo các trường hợp đối tượng tính chi phí và đối tượng tính giá có giống nhau hay không.
  • Bước 3: Sử dụng phương pháp tính giá trong trường hợp đối tượng tập hợp tính chi phí và đối tượng tính giá khác nhau. Các phương pháp tính giá được áp dụng: tính hệ số, tính tỷ lệ hay phương pháp tính đơn giản. Trường hợp các đối tượng tập hợp tính chi phí và đối tượng tính giá giống nhau thì bỏ qua bước này, sang bước 4.
  • Bước 4: Xác định số lượng: sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang đến cuối kỳ.
  • Bước 5: Đánh giá các sản phẩm dở dang đến cuối kỳ theo phương pháp riêng. Ước lượng tỷ lệ sản phẩm hoàn thành tương đương.
  • Bước 6: Tính trị giá sản phẩm hoàn thành trong quy trình.
  • Bước 7: Tính giá từng loại sản phẩm hoàn thành và dở dang, đồng thời lập bảng tính giá sản phẩm hoàn thành cuối kỳ. 

Vì sao doanh nghiệp cần thực hiện tính giá thành chuẩn?

Tính giá thành sản phẩm khá phức tạp, yêu cầu chuyên viên kế toán cần nắm rõ nghiệp vụ kế toán giá theo đặc thù từng lĩnh vực sản xuất. Việc tính giá sản phẩm cần chuẩn bởi:

  • Xác định được năng lực sản xuất, khả năng tạo ra sản phẩm với mức chi phí hiện hành có mang lại lợi nhuận hay không. Đánh giá hiệu suất làm việc của quá trình sản xuất, công nghệ, máy móc.
  • Sản phẩm được tính giá chính xác giúp doanh nghiệp đưa ra mức giá phù hợp đến khách hàng. Mức giá cạnh tranh sẽ đảm bảo thu hút với người tiêu dùng, trên thị trường.
  • Sản phẩm được tính giá đúng đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mức giá đưa ra không thấp hơn so với chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả thực sự cho quá trình sản xuất.

Giá thành là yếu tố quan trọng tạo nên sự cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời mang lại lợi nhuận. Chuyên viên kế toán cần hiểu và nắm rõ nghiệp vụ để thực hiện tính giá sản phẩm chính xác, hiệu quả. 

Công cụ tại https://sme.misa.vn/64079/phan-mem-ke-toan-misa-dap-ung-yeu-cau-lam-viec-cua-nhieu-cong-ty/ sẽ hỗ trợ kế toán viên thực hiện tính giá nhanh chóng, chính xác giảm bớt sai sót ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Chuyên mục: Tài chính